fbpx

Kunst

Ønsket er å tjene, bevare, styrke og dokumentere dyrebare og truede former for kunst og kultur i indisk Bengal og i en nordlig region i Bangladesh. Dette gjør vi sammen med og for barn i landsbyer og storbyslum. Fra kunstnerisk uttrykk til kraft! Vi ser dette skje.

Vi ønsker også å bidra til at barnas glede ved, kunnskap om og forbindelse til naturen skjerpes. Vi ønsker at barna skal bli seg bevisst hvor vakker og sårbar Mor Jord er. Vi lever i en hard tid med klimaendringer og stigende vann, især nær Bengalbukta.

Earth Care with Art, Yoga and Music-Norge ønsker å huske og hylle stammefolks visdom, og også visdommen til bauler, fakirer og folkekunstnere, i tillegg til veveres og pottemakeres håndverk. Disse tradisjonelle livs- og uttrykksformene holder på å bli borte i dagens forbrukssamfunn.

Vi tar opp lyd og fotograferer med video- og stills-kamera.  

Vi er tett bundet sammen og deler grunnvisjon.

Barna maler:

Barnemalerier: