fbpx

Musikk

Denne sangtradisjonen må ikke dø!

Formål

Ønsket vårt er å ta vare på flere former for tekstlig og instrumental folkemusikk i nordregionen i Bangladesh. Vi går inn for å lage et arkiv. Det aller viktigste for oss er at de eldre musikerne underviser de yngre.  

Et fellesskap av musikere og musikklærere underviser barna med hjerte og årvåkenhet. De kjenner barna ved navn og vet mye om storfamilien og den sosiale og økonomiske livssituasjonen deres. Så å si alle er fattige. Barna som lærer å synge, og noen også å spille et instrument, vet at voksne utenfor familien kjenner dem, og at de kan henvende seg når de måtte ønske og behøve det.

Storfamilien og hele landsbyen må anerkjenne undervisningen i sang og musikk, yoga ller maling med plantefarger for at denne skal kunne bli mulig. Dette er et arbeid i felleskap.

Fotografier

Flere Videoer