Earth Care with Art, Yoga and Music - Norge

Hva er EWA-Norge?

Earth Care with Art, Yoga and Music – Norge (EWA-Norge) er en frivillig organisasjon som skal støtte de to bengalske grasrotorganisasjonene Earth Care with Art, med base i Kolkata, India, og Hear It, med base i Lalmonirhat nord i Bangladesh.

De to grasrotorganisasjonene styrker fattige barns uttrykk gjennom farger (fortrinnsvis plantefarger), yoga, sang & musikk, i landsbyer og storbyslum. De er tett knyttet tilhverandre og arbeider i en region utsatt for snarlige og store klimaendringer.

Nyheter

1. Juni:

Nå er lockdown-restriksjonene noe mildere i Bangladesh og India. Barna kan endelig samles i små grupper igjen!

Rapport fra «øst» 5. mai 2020:

Portforbud for dem som synger i Bangladesh og dem som maler i og nord for Kolkata. Alle våre er bedt om å skrive: dagsrapporter, dagbøker, fortellinger, sanger.

Koronatilstanden er mer utydelig i Bangladesh enn i India. Bittesmå bevegelser utenfor eget bosted er mulig, men ikke mer. Folk er «stuck».

En Ytringsfrihetsorganisasjon basert i Dhaka vil bidra med ris, linser, kokeolje og lignende til de hundre fattigste familiene i sangarbeidet.

To av sanglærerne våre arbeider med å lage en liste.

 

I Kolkata holder de digital kontakt (Whatsapp) mellom lokal koordinator Binod i storbyen og de eldste malende jentene i landsbyene.

Også der skriver de tekster om tilstanden, som de lar hverandre lese. De har maleark hos seg. Bare naboer kan besøke hverandre.

 

Vi vil holde sang- og malearbeidet levende gjennom pandemien.

 

 

 

Søndag, 5. April 2020

I går var de eldste av de malende jentene på politistasjonen for å få tillatelse til å sykle rundt til barna i de fem landsbyene med malepapir, såpe og en kjekspakke. Til den fattigste landsbyen tar de med seg ris. Skolene er stengt og barna får ikke det varme middagsmåltidet som er sponset av den Indiske staten.

News

1. June:

The lockdown-restrictions are now starting to open up a bit. The children can finally come together in small groups again.

Report from «East» May 5, 2020:

Curfew for those who sing in Bangladesh and those who paint in and north of Kolkata. All of us are asked to write: daily reports, diaries, stories, songs.

The Corona condition is more unclear in Bangladesh than in India. Minor movements outside of one’s home are possible, but no more. People are stuck.

A freedom of speech organization based in Dhaka will provide rice, lentils, cooking oil and the like to the hundred poorest families in the singing work. Two of our song teachers are working on a list.

 

In Kolkata, they hold digital contact (Whatsapp) between local coordinator Binod in the big city and the oldest painting girls in the villages. There, too, they write texts about the condition that they let each other read. They have painting sheets with them. Only neighbors can visit each other.

 

We will keep the singing and painting work alive through the pandemic.

 

Sunday, 5 April 2020

Yesterday, the oldest av our «painting girls» went to the local police station to get the following permission: Sunday April 4th, to cycle from one village to another – in our five villages – with paper to paint on, hand-made or ordinary, a piece of soap and some biscuits. To the children of the very poor village, mentioned before, some raw rice is distributed as well.

As the schools are closed, they do not get the state-sponsored midday-meal during this period of lock-down.